Hvad koster undervisningen?

Danskundervisningen på Sprogcenter Frederikshavn er gratis for flygtninge og familiesammenførte.  

Hvis du er selvforsørgende, skal du betale et depositum, før du kan begynde. Du er selvforsøgende, hvis du arbejder eller studerer i Danmark. 

Depositummet er på 2000 kr. 

Du vil blive bedt om at betale depositummet inden du begynder at modtage undervisningen. 

Får du dit depositum tilbage?

Du kan få dit depositum tilbage, når du afslutter din danskuddannelse. Hvis du bliver udmeldt af Sprogcenter Frederikshavn, inden du har gennemført din danskuddannelse, kan du kun få dit depositum tilbage, hvis:

  • udmeldelsen sker umiddelbart efter en bestået modultest eller
  • du begynder hos et sprogcenter i en anden kommune.

Du skal altid anmode skriftligt om at få dit depositum tilbage. Du anmoder om, at få af depositummet tilbage på sprogcenter@frederikshavn.dk

Så længe gælder et depositum

  • Du skal bestå testen på modul 1 og 2 inden 6 måneder.  
  • Modul 3 skal bestås inden 7 måneder.  
  • Modul 4 skal bestås inden 8 måneder, og modul 5 og 6 inden 9 måneder.  

Består du ikke modultesten inden for tidsrammen, mister du dit depositum. Du skal derfor betale et nyt depositum, før du kan starte på næste modul.  

Kan man holde en pause? 

Hvis du ønsker at holde en pause, skal du give besked inden den næste modultest. En pause kan være i forbindelse med:

  • ferie
  • barsel
  • udenlandsophold
  • studier

Det er vigtigt, at du give Sprogcenter Frederikshavn besked inden din næste modultest. Det kan nemlig have indflydelse på, om du skal betale et nyt depositum.

Alle, der har ret til danskuddannelse, kan som udgangspunkt starte hos Sprogcenter Frederikshavn. Se, hvordan du kommer godt i gang. 

Ophold i forbindelse med arbejde eller studie

Opholder du dig i Danmark i forbindelse med arbejde, studie eller lignende, kan du henvende dig direkte til Sprogcenter Frederikshavn.

Når du enten arbejder eller studerer i Danmark, hedder det sig, at du er selvforsørgende. 

Du kan enten sende en mail på sprogcenter@frederikshavn.dk eller ringe til os. Du skal oplyse dit navn og telefonnummer.

Modtager af kontakthjælp eller integrationsydelse

Modtager du kontanthjælp eller integrationsydelse fra Frederikshavn Kommune, vil din sagsbehandler i kommunen henvise dig til danskuddannelse. 

Familiesammenført

Er du familiesammenført, og er der stillet krav om, at din ægtefælle skal forsørge dig? Så har du stadig ret til at deltage i danskuddannelse.

Du skal kontakte din sagsbehandler i kommunen, for at blive henvist til danskuddannelse. 

Bor du i en anden kommune?

Du kan blive henvist, hvis du bor i en anden kommune end Frederikshavn, og ønsker danskundervisning hos Sprogcenter Frederikshavn. Du skal bede den kommune, du bor i, altså din bopælskommune, om at blive henvist. 

Behov for undervisning

Når du er tilmeldt, vil du blive inviteret til en samtale med Sprogcenter Frederikshavn. På mødet skal vi sammen finde ud af, hvilken danskuddannelse, der passer bedst til dig. Sådan en samtale kalder vi en visitationssamtale. Det er også her, vi aftaler, hvornår du kan begynde at modtage undervisning. 

Har du ikke ret til at blive henvist til danskundervisning eller har du opbrugt din danskuddannelsesret? Så har du stadig mulighed for at modtage undervisning. Du skal blot selv betale for undervisningen. 

Prisen for selvbetalt undervisning er 50 kr. pr. lektion. 

Kontakt

Sprogcenter Frederikshavn

Hånbækvej 32 b

9900 Frederikshavn

Tlf. 98 45 72 00